מה אתה מחפש?

    אמריקה הלטינית של העם היהודי

    אמריקה הלטינית של העם היהודי

    אחד הפרויקטים החלוציים שאנו מבצעים כיום בתחום זה הוא “עמיות יהודית”, פרויקט מחקר חשוב המאפשר לשמוע את קולה של האוכלוסייה היהודית במקסיקו ובאמריקה הלטינית, במימון ג’וינט, JCC גלובל וקרן מטא סעד. .

    Donations