מה אתה מחפש?

  לוח שנה

  Webinar “¿El enojo es tu amo?”
  Webinar “¿El enojo es tu amo?”

  Evento sin costo / cupo limitado

  ‮התחלה ‭Martes 19 de enero
  ‮לוח זמנים ‭De 18:00 a 19:00 horas, tiempo de la CDMX
  ‮Place: ‭En línea

  הצגת וירטואלית של הספר “היהודים בעת העתיקה “
  הצגת וירטואלית של הספר “היהודים בעת העתיקה “

  אירוע חינם / מקום מוגבל

  ‮התחלה ‭Jueves 21 de enero
  ‮לוח זמנים ‭מהשעה 13:00 עד השעה 14:00, זמן CDMX
  ‮Place: ‭באינטרנט

  Webinar “¿Qué es el acompañamiento espiritual? (Chaplaincy)”
  Webinar “¿Qué es el acompañamiento espiritual? (Chaplaincy)”

  Evento sin costo / cupo limitado

  ‮התחלה ‭Martes 26 de enero
  ‮לוח זמנים ‭De 13:00 a 14:00 horas, tiempo de la CDMX
  ‮Place: ‭En línea

  Taller virtual “Aprendiendo matemáticas con cartón”
  Taller virtual “Aprendiendo matemáticas con cartón”

  Evento sin costo / cupo limitado

  ‮התחלה ‭Miércoles 27 de enero
  ‮לוח זמנים ‭De 17:00 a 18:00 horas, tiempo de la CDMX
  ‮Place: ‭En línea

  ועידת וידיאו “השומרונים: כת יהודית או דת אחות? “
  ועידת וידיאו “השומרונים: כת יהודית או דת אחות? “

  אירוע חינם / מקום מוגבל

  ‮התחלה ‭יום רביעי, 27 בינואר
  ‮לוח זמנים ‭משעה 18:00 עד 19:00, זמן CDMX
  ‮Place: ‭באינטרנט