מה אתה מחפש?

  Bachelor's degree

  בוגר בהוראה
  שנה את עתיד החינוך במקסיקו!
  • 3 בפברואר 2021
  • יום רביעי בבוקר בין השעות 9: 00-13: 00. / יום רביעי בערב בין השעות 16:30 ל -20: 30.
  • מודל הלמידה: פנים אל פנים עם פעילויות מקוונות

  להכשיר אנשי מקצוע בתחום החינוך, המפתחים מיומנויות ליישום המושגים העיוניים, הפילוסופיים וההיסטוריים של חינוך ופדגוגיה בפרקטיקות חינוכיות עכשוויות.
  האם אתה מעוניין לחקור לייצור פתרונות ופרויקטים חינוכיים חדשניים? האם אתה נרגש לכוון תהליכים ופרויקטים חינוכיים סביבתיים, אמנותיים, תרבותיים וזכויות אדם? האם אתה רוצה להתפתח כמורה קבוצתי? האם תרצה לעצב ולהעריך תוכנה…