מה אתה מחפש?

  הפילוסופיה שלנו

  Consejo Directivo

  Sr. Jorge Bercovich

  Presidente

  Ing. Daniel Saadia

  Vicepresidente

  C.P. Boris Braun

  Tesorero

  Lic. Esther Amkie-Nehmad

  Vicepresidenta del Comité de Gobernanza

  Sr. Alberto Nehmad

  Presidente del Comité Procuración de Fondos y Filantropía Educativa

  Ing. Carlos Jinich

  Presidente del Comité de Gobernanza

  lng. Ari Saadia

  Presidente del Comité Ejecutivo

  Dr. David Stofenmacher

  Presidente del Comité Académico

  Lic. Isaac Metta Cohen

  Vicepresidente del Comité Ejecutivo

  Mtro. Rafael Zaga

  Presidente del Comité de Relaciones Interinstitucionales

  lng. Abel Puszkar

  Vocal del Comité de Finanzas y Auditoría

  D.I. Rafael Hop

  Presidente de la Comisión Espacios

  Mtro. Ari Messer

  Director de la Agencia Judía

  די רפאל הופ

  ווֹקָאלִי

  מר יצחק ביסו טוטה

  הנשיאה קרן היסוד

  ד”ר אהרון ורנוביצקי

  הנשיא וואד חג'ינו

  ד”ר דניאל פיינשטיין

  דיקן ופרופסור במחלקה למדעי היהדות

  ד”ר איתן צ'יקלי

  רקטור האוניברסיטה העברית

  Comité Ejecutivo

  אינג ארי סדיה

  נָשִׂיא

  רישיון יצחק מטה כהן

  סגן נשיא

  סגן מושב בוריס בראון

  גִזבָּר

  אינג 'אנריקה היטלר

  ווֹקָאלִי

  מרג'י אמקי מכהן

  ווֹקָאלִי

  ד”ר דניאל פיינשטיין

  דיקן ופרופסור במחלקה למדעי היהדות

  ד”ר איתן צ'יקלי

  רקטור האוניברסיטה העברית

  Comité Amigos

  Mtro. Rafael Zaga

  Presidente del Comité de Relaciones Interinstitucionales

  אלברטו נחמד

  נָשִׂיא

  ליאון הררי

  סגן נשיא

  אסתר אמקי-נחמד

  ווֹקָאלִי

  מר מיסיס רומנו

  יועץ יועץ