מה אתה מחפש?

    פרופ. מרתה מלמד פרידמן

    פרופ. מרתה מלמד פרידמן

    תואר שני במדעים בחינוך

    בעל תואר שני במדעים בחינוך ותואר ראשון במדעים בחינוך מהאוניברסיטה העברית.