מה אתה מחפש?

    מג. דרגש הנשר

    מג. דרגש הנשר

    מרצה להוראה בכיתות הטרוגניות ופדגוגיה דיגיטלית, אקדמיית גורדון, ישראל

    מרצה להוראת כיתות הטרוגניות ופדגוגיה דיגיטלית, אקדמיית גורדון, ישראל. שימשה כמנהלת הכשרת מורים ופרויקטים חינוכיים במרכז להכשרת מורים בבאר שבע, ישראל. היא מילאה תפקידים אקדמיים-אדמיניסטרטיביים שונים במוסדות שונים בישראל ובבואנוס איירס, כגון: סמנכ”ל, רכז פדגוגי, מנחה קבוצות הורים, רכז קבוצות ומאמן נפש, רכז צוות ההוראה בחשיבה ביקורתית והערכה דיאלוגית, בין היתר. .