מה אתה מחפש?

  REMIX דור ראשון: המורה כחוקר התרגול שלו

  REMIX דור ראשון: המורה כחוקר התרגול שלו

  המורה כחוקר התרגול שלו תוצאות פרויקטי המחקר של הדור הראשון של REMIX. מהדר: ד”ר יולנדה אדית לייבה ברג’אס. פרויקט הרמיקס הוא יוזמה של האוניברסיטה העברית, מוסד להשכלה גבוהה של הקהילה היהודית במקסיקו המחויב לחזק את רשת בתי הספר באותה קהילה ולחינוך בארצנו. תכנית ההכשרה של רשת המורים החדשנית (REMIX) מהווה מאמץ לחזק את יכולות המחקר של המורים המשתתפים, מתוך כוונה להצטייד בכלים התיאורטיים והמתודולוגיים הנחוצים לתיעוד ושיטתיות של פרקטיקותיהם החינוכיות חוויות של חדשנות ושינוי לשיפור חינוכי. במקביל, התכנית שמה לה למטרה לגבש הכשרה של קהילה של מורים חדשניים אשר על ידי פיתוח מיומנויות לניתוח התרגול שלהם, מסוגלים להשתתף בבניית תרבות של שיפור וחדשנות, שניהם בבתי הספר של הקהילה היהודית כמו בתחום החינוך הלאומי והבינלאומי. במובן זה, REMIX מהווה תוכנית חלוצית, שכפי שתוכל לראות לאורך ספר זה, מנסחת נושאים בנושא תקשוב, אתגרים דידקטיים ופדגוגיים, הכשרת מורים והכשרת תלמידים.

  חומר להורדה

  מידע לספק נא, החומר להורדת

  Donations