מה אתה מחפש?

  מדיניות מוסדית

  מדיניות סיכונים פסיכולוגיים NOM-035 של אוניברסיטת HEBRAICA DE MEXICO אוניברסיטת חברייקה (UH) מחויבת על פי הפילוסופיה הארגונית שלה לעמוד בכל הנורמות המקדמות שיפור במצב הקהילה שלה. במובן זה, ב- 23 באוקטובר 2018, פרסם משרד העבודה והרווחה (STPS) בעיתון הרשמי של הפדרציה NOM-035-STPS-2018, “גורמי סיכון פסיכו-סוציאליים בזיהוי עבודה, ניתוח ומניעה ”. סעיף קטן 5.1 לתקן זה מחייב “לקבוע בכתב, ליישם, לתחזק ולהפיץ במקום העבודה מדיניות למניעת סיכונים פסיכו-חברתית הכוללת:

  1. א) מניעת גורמי סיכון פסיכו-חברתיים;
  2. ב) מניעת אלימות במקום העבודה, וכן
  3. ג) קידום סביבה ארגונית נוחה “.

  עיין כאן במדיניות הסיכון הפסיכוסוציאלית NOM-035

  Donations