מה אתה מחפש?

    פרופ. שרה רוזנברג

    פרופ. שרה רוזנברג

    בעל תואר שני בלימודי יהדות מהאוניברסיטה העברית

    מורה לתנ”ך, להיסטוריה ולמחשבה יהודית במוסדות שונים הן בקהילה היהודית במקסיקו ומחוצה לה יותר משלושים שנה. תואר ראשון בלימודי המקרא מהאוניברסיטה העברית בירושלים ותואר שני בלימודי יהדות מהאוניברסיטה העברית.

    Donations