מה אתה מחפש?

  מדיניות בונוס והחזר כספי

  תנאים: כאשר סטודנט בהחלטתו שלו מבקש את נסיגתו מתכניות, קורסים או ימי עיון, יחולו הקריטריונים הבאים: תכניות אקדמיות רשמיות ותעודות:

  תַשְׁלוּם תנאים הֶחזֵר בונוס לתוכנית אחרת
  קורסים ביטול (עד 7 ימים קלנדריים לאחר תחילת התוכנית) חמישים% 100%
  משיכה (מהיום הקלנדרי השמיני לתחילת הקורס) (תשלומים המתאימים לחודשים שחלפו) 0% 0%
  ביטול בתשלומי מקדמה (מהיום הקלנדרי השמיני לתחילת הקורס) 0% 80% מהבלתי נשכרים מהשולמו

  קורסים וימי עיון:

  תַשְׁלוּם תנאים הֶחזֵר בונוס לתוכנית אחרת
  קורסים ביטול (עד 7 ימים קלנדריים לאחר תחילת התוכנית) חמישים% 100%
  משיכה (מהיום הקלנדרי השמיני לתחילת הקורס) (תשלומים המתאימים לחודשים שחלפו) 0% 0%
  ביטול בתשלומי מקדמה (מהיום הקלנדרי השמיני לתחילת הקורס) 0% 80% מהבלתי נשכרים מהשולמו

  הורד את פורמט הנפגעים